15 czerwca 2024

PARAMETRYCZNE RYSKUNKI BIM

2 min read

Parametryczne rysunki bim to rodzaj modelowania 3D, który wykorzystuje parametry do generowania geometrii. Rysunki parametryczne służą do generowania złożonych kształtów, krzywych i powierzchni w krótkim czasie. Parametryczne rysunki bim są zwykle tworzone przy użyciu oprogramowania do projektowania parametrycznego. Te programy są używane do projektowania, wytwarzania i montażu produktów. Projektowanie parametryczne to proces tworzenia obiektów poprzez zdefiniowanie parametrów, które są następnie wykorzystywane do generowania obiektu. Parametryczne rysunki bim to modele 3D tworzone przy użyciu projektowania parametrycznego.

Zaletą korzystania z parametrycznych rysunków bim jest to, że można je edytować i modyfikować w bardzo krótkim czasie. Dzieje się tak, ponieważ są tworzone przy użyciu oprogramowania CAD, co ułatwia zmianę parametrów i obserwowanie zmian w czasie rzeczywistym.

Parametryczne rysunki BIM https://www.protabim.pl/ to najlepszy sposób na zapewnienie dokładności i jakości. Stanowią one model 3D budynku tworzony za pomocą oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Rysunki parametryczne mogą być używane dla każdego typu budynku, w tym budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Tworzenie tych rysunków obejmuje trzy główne kroki:

  • Tworzenie planu 2D budynku za pomocą oprogramowania CAD

  • Tworzenie modelu 3D budynku za pomocą oprogramowania CAD

  • Stworzenie animacji pokazującej, jak budynek będzie wyglądał po ukończeniu

Parametryczne rysunki BIM to nowy typ rysunków opracowany z myślą o architektach. Wykorzystanie rysunków parametrycznych to świetny sposób na usprawnienie procesu projektowania dla architektów. Te nowe typy rysunków pozwalają im zobaczyć swoje projekty przed ich zbudowaniem, co może pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji.