14 kwietnia 2024

Jak zdobyć uprawnienia na HDS – kroki do podjęcia

2 min read

Zaczynamy kurs na HDS – co to oznacza?

Przejście “kursu na HDS” jest niezbędne dla tych, którzy chcą pracować na stanowiskach, które wymagają obsługi różnego rodzaju sprzętu do przemieszczania ładunków. HDS to skrót od Hydraulickiego Dźwigu Samochodowego, a uprawnienia na HDS są regulowane prawnie i wymagają odpowiedniego szkolenia i zdanego egzaminu.

Jednak posiadanie tych uprawnień otwiera szerokie pole możliwości pracy, zarówno w sektorze budowlanym, jak i magazynowym czy transportowym. Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba bezpiecznego i precyzyjnego przemieszczania dużej ilości ładunków, znajdzie się miejsce dla operatora HDS.

Kurs na HDS – gdzie się zgłosić?

Chcąc rozpocząć kurs na HDS, należy najpierw znaleźć odpowiednie miejsce szkolenia. W Polsce działa wiele ośrodków szkoleniowych, które oferują przeprowadzenie niezbędnego kursu do zdobycia uprawnień na HDS. Pamiętaj, że wybór wiarygodnego ośrodka jest podstawą sukcesu – szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a ośrodek powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą szkoleniową.

Najlepiej wybrać sprawdzony ośrodek, który posiada doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu szkoleń. Można skorzystać z rekomendacji innych osób, które już przeszły kurs, czy przeczytać opinie w internecie. Warunkiem koniecznym jest także sprawdzenie, czy dany ośrodek posiada akredytację Polskiego Rejestru Szkolenia Kierowców (PReSK).

Zdobywanie uprawnień na HDS – co musisz wiedzieć?

Uprawnienia na HDS wymagają szeregu kroków, które trzeba podjąć. Poza dołączeniem do odpowiedniego kursu na HDS – co jest pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień – kandydaci muszą przeprowadzić szereg działań, zanim będą mogli przystąpić do egzaminu. Wymagane jest zdobycie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach oraz udokumentowanie odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

W praktyce oznacza to najpierw zdanie egzaminu teoretycznego, a następnie szkolenie praktyczne, podczas którego zdobywa się umiejętności obsługi sprzętu HDS pod okiem doświadczonego instruktora. Po zakończeniu szkolenia praktycznego, kandydaci muszą zdać egzamin praktyczny, który jest organizowany przez uprawnionego egzaminatora. Dopiero po zdaniu egzaminu końcowego można otrzymać uprawnienia na HDS.